Visie
109
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-109,bridge-core-3.2.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-30.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.2,vc_responsive

Visie

De leefomgeving is het meest complexe samenspel van belangen dat we kennen. De leefomgeving faciliteert ons dagelijks leven. Om dit systeem aan te vullen, te verbeteren, te veranderen, is collectieve wijsheid nodig en inlevingsvermogen. We hebben een toegepast vak, we verstaan de kunst van het maken. We brengen mensen, ruimte en geld samen in ruimtelijke ontwikkelingen voor een duurzame leefomgeving.

We bundelen expertise op sociaal, ruimtelijk, financieel en procesmatig vlak, op zoek naar optimale oplossingen uit schijnbaar tegenstrijdige belangen. Inhoud vóór ego. We kruipen in de geest van de plek. We maken vastgelopen processen weer vloeibaar. We werken aan projecten waar mensen van gaan houden, dat doen wij ook. We bewaken de droom en staan met alle benen op de grond.

Leefomgeving

waar sociale, cultuur historische, ruimtelijke, technologische en ecologische aspecten samenkomen.

In “the Timeless Way of Building” omschrijft Christopher Alexander hoe de leefomgeving, in al zijn facetten en schaalniveaus, altijd bestaat uit gebeurtenissen, patronen noemt hij ze, die verbonden zijn met fysieke ruimte, ze vinden ergens plaats.

Die ruimte zal zo georganiseerd moeten worden dat de gebeurtenissen er niet alleen comfortabel kunnen plaatsvinden, maar ook, net zo essentieel, dat ze onderdeel worden van een groter netwerk, nieuwe initiatieven kunnen opnemen en elkaar laten beïnvloeden.

Ontwerpen aan de leefomgeving gaat in onze ogen over het vormgeven van condities voor wederkerigheid.

Collectieve wijsheid

Onderdeel van een groter geheel.

We ontwerpen aan ruimtelijke oplossingen, of dat nu kleinschalige transformaties zijn, nieuwe gebouwen, straten en pleinen, buurten en alles ertussen. Wij verbinden uiteenlopende belangen en een scala aan netwerken in duurzame ruimtelijke oplossingen. We zijn daarbij altijd onderdeel van een groter geheel.

Samen weet en leer je meer. We geloven in de meerwaarde van een integraal proces vanaf het prille begin van een initiatief.  We zijn er altijd scherp op wanneer toegevoegde expertise op een bepaald vlak nodig blijkt te zijn gedurende de ontwikkeling.
We hebben een breed netwerk van mensen waarmee we vaak en graag samenwerken. Hetzij als initiator van ontwikkelingen, hetzij als ingevlogen expert gedurende de rit en alles ertussenin.

We hebben een toegepast vak. We ontwerpen ín en mét de samenleving. We ontwerpen niet aan blauwdrukken die van bovenaf worden uitgerold maar aan strategische kaders, aan verbindingen, relaties en knooppunten. Geen klassieke partituur, maar een Jazzy jam-sessie waarin toonsoort en basiskwaliteit is vastgelegd en de invulling ontstaat.

Ontwerpopgave

De kunst van het maken.

Een proces is ook een ontwerpopgave, er bestaat geen recept. De plek en de spelers zijn elke keer anders. Een gezamenlijk perspectief en  een gemeenschappelijke taal zijn basisvoorwaarden om een bevredigend proces te laten ontstaan.

Inhoud voor ego

Mensen, ruimte en geld.

We helpen vaak en graag mee om een initiatief op te starten, ruimtelijke oplossingen/programma te onderzoeken op financiële haalbaarheid en maatschappelijk draagvlak, om de gedachten inzichtelijk en overdraagbaar te maken.

We doen dat op verschillende schaalniveaus, van gebiedsontwikkelingen tot verbouwingen. Het hoeft lang niet altijd te betekenen dat we het vervolgtraject ook uitwerken, soms blijkt een samenwerkingsverband het beste te passen of zijn anderen daar geschikter voor: inhoud voor ego.

De geest van de plek

De weerslag die de maatschappij en de cultuurhistorie heeft op onze ruimtelijke omgeving fascineert ons.

We geloven in leren van de geschiedenis, we gaan op zoek naar continuïteit, naar verkleuring en vanzelfsprekendheid in plaats van naar een breuk en hard contrast. Met geschiedenis bedoelen we niet alleen de gevolgtijdelijke ontwikkelingen die plaatsvonden, maar ook het waarom erachter.

We zoeken verhalen en herinneringen om de biografie van een locatie goed in de vingers te krijgen en een belangrijke speler in het proces te laten zijn. Ook hier zijn bewoners en gebruikers een belangrijke bron. Zij zijn de ervaringsdeskundigen, het is en blijft hun plek, niet de onze.

met alle benen op de grond

We bewaken de droom en staan met alle benen op de grond.

We hebben vele jaren ervaring opgedaan in het realiseren van:
gebiedsontwikkelingen, stedenbouwkundige plannen (en alles wat daarbij komt kijken), gebouwen, nieuwbouw, verbouwingen en transformaties.

We hebben grondige bouwkundige kennis en verstaan de taal van de bouwers. We zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op technologisch en ecologisch vlak en ontwikkelen ons voortdurend. We maken daarbij gebruik van 3D modelleerprogramma’s. Soms zijn we verantwoordelijk voor het gehele proces, soms zijn we onderdeel van een groter bouwteam en wordt de engineering door anderen gedaan. We zijn gewend om in goed overleg het beste proces voor de bewuste vraag te kiezen.

Verschillende rollen

In de projecten waar we aan werken kan onze rol verschillen.

Soms zijn we bouwheer, soms stedebouwkundige, soms architect, soms procesbegeleider en ambassadeur voor omgevingskwaliteit.

Onze maatschappij is voortdurend en steeds sneller aan veranderingen onderhevig. Ons eigen vakgebied, de manier waarop we werken en met wie is het laatste decennium ook ingrijpend veranderd. Ontwerpend onderzoek om zelf steeds mee te kunnen bewegen en mee te ontwikkelen is voor ons een essentieel onderdeel van onze praktijk. Dat kan gaan over hoe je ontwerpt mét mensen en ín de samenleving (makkelijker gezegd dan gedaan…), hoe je technologie inzet (uitdrukkelijk als middel, niet als doel), welke processen en samenwerkingsvormen passen bij onze huidige samenleving (langs nieuwe wegen betekent niet: ‘als het maar anders is’). De weg erheen is op geen twee plekken gelijk, we onderzoeken nieuwe systemen om aan de leefomgeving te werken, proberen ze uit en leren daarvan. We zetten de opgedane ervaringen in om te adviseren bij complexe trajecten op het gebied van ruimtelijk kwaliteit beleid en herontwikkeling/transformaties.

“We hebben een toegepast vak. We ontwerpen ín en mét de samenleving.”

Ponec en de Winter

In de praktijk

Hoe brengen we onze visie in de praktijk?